Små kloka steg för ett Hållbart Värdskap

SVANMÄRKT HOTELL - KONFERENS & RESTAURANG
NORDIC ECO LABEL

Hela vår verksamhet är märkt med Svanen/Nordic Ecolabel och kan garantera att du har valt ett av de mest miljöanpassande hotell som finns.  Dessa anses vara världens tuffaste miljömärkningar för hotell och restauranger. Vi är stolta att vi klarar deras utmanande kriterier. verksamheten genomgår regelbundna kontroller och kriterierna uppgraderas för att ständigt ligga i framkant. För att få Svanenmärkning måste hotellet se över hela sitt miljöarbete och klara 150 tuffa krav.

Här kan du läsa mer om Svanen

VI SKA PRIORITERA

• produkter och material som går att återvinna/förnya och som det inte råder brist på
• naturmaterial med så låg miljöpåverkan som möjligt
• minska energi och vattenförbrukning
• använda så lite kemikaler som möjligt
• medverka till att samordna transporter/leveranser för så lite miljöpåverkan som möjligt
• minimera avfall
• sopsortera
• minimera svinn
• miljömärkta produkter
• undvika engångsartiklar
• lågenergibelysning
• schysst producerade - & ekologiska produkter
• schyssta arbetsvillkor
• närproducerat och ekologiskt
• produkter och tjänster som vi erbjuder är producerade på ett etiskt sätt
• mångfald 

DEFINITION AV HÅLLBARHET

Hållbarhetsprinciperna
Det Naturliga Stegets grundare Karl-Henrik Robért skapade en konsensusdialog med flera forskare som identifierade fyra principer för hållbarhet som kan vägleda konkreta åtgärder.

I det hållbara samhället utsätts inte naturen systematisk för;
koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).
koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (hormonstörande ämnen)
undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske)
människor hindras inte systematiskt från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk - och ekonomisk makt)

 
Summa: ...kr
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2021 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.
- COVID-19

Vårt förhållningssätt

Läs mer!